AQWatt
gd@aqwatt.com - Tel. 0032(0)476.48.08.40 - 3511 Hasselt-Belgium
OVER AQWATT / EXPLOITATIE!
Exploitatie en onderhoud van bestaande sites.

Bij het beheer van hydraulische sites wordt vaak de complexiteit van “werken met water” onderschat. Niet alleen de optredende krachten, de mogelijke hydraulische verliezen, uitspoeling en slijtage of de (complexe) debiet- en niveauregelingen, maar ook het te weinig aan water in de zomer of net het ijs in de winter, of nog het te veel aan water bij overstromingen, zijn allemaal factoren waarmee bij een degelijke exploitatie rekening mee gehouden moet worden.

1. Exploitatie van hydraulische sites.
2. Onderhoud van hydrosites.
3. Herstellingen van hydraulische sites.
1. Exploitatie van hydraulische sites.
  • Exploitatie omvat zowel de (dagelijkse) opvolging, (organiseren van) het onderhoud, uitvoeren van herstelling, optimalisatie, verbetervoorstellen als kostcontrole van een hydraulische site. Exploitatie is dus alles omvattend en neemt de volledige technische kant, als “sleutel op de deur” oplossing, over van de eigenaar. Uiteraard is dit in functie van de locatie en grote van de site, in combinatie met de behoefte van de eigenaar in meer of mindere mate van toepassing.


Terug naar boven


2. Onderhoud van hydrosites.
  • Oude molens waarbij dmv een waterwiel of bestaande turbine, elektrische energie wordt opgewekt of volledig nieuwe waterkrachtcentrales, pompturbinestations, als ook stuwcomplexen en sluizen, zijn allemaal sites waarbij een regulier onderhoud noodzakelijk is voor een optimale werking. Zowel de praktische uitvoering van periodieke onderhoudswerkzaamheden op uw site, als een bredere technische ondersteuning voor bijvoorbeeld het opmaken en opvolgen van een onderhoudsplan, organisatie en coördinatie van onderhoudswerken (grote sites), enz. zorgen ervoor dat uw site steeds in optimale conditie blijft. Onderhoud wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, terwijl een goed georganiseerd onderhoud net de totale exploitatiekost van een site doet dalen. Efficiënt onderhoud zorgt voor een hogere beschikbaarheid (productie) in combinatie met een up-to-date conditiebewaking van de site. Hierbij worden technische problemen vroegtijdig opgespoord en opgelost alvorens ernstige gevolgschade kan optreden met hoge herstelkosten en productieverlies als gevolg. 


Terug naar boven


3. Herstellingen van hydraulische sites.
  • Een technische installatie kan het ondanks degelijk onderhoud en opvolging, nog steeds onverwacht laten afweten. Zaak is dan het heuvel zo spoedig mogelijk te verhelpen en de installatie terug paraat te krijgen. Herstellingen kunnen volledig in eigenbeheer aangepakt worden binnen de exploitatie of op afroep vanuit de eigenaar. De brede technische kennis van hydraulische sites, kennis van de markt en samenwerking met solide partners, zorgt ervoor dat uw site snel en efficiënt met een eerlijke prijs / kwaliteitsverhouding wordt hersteld. Bij een herstelling hoort steeds de nodige aanbeveling om in de toekomst de panne te voorkomen, vroegtijdig te detecteren of op zijn minst de tussentermijn te verlengen.


  Terug naar boven


© 2008 All rights reserved - Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Tous droits réservés