AQWatt
gd@aqwatt.com - Tel. 0032(0)476.48.08.40 - 3511 Hasselt-Belgium
Ontwerp en calculatie van nieuwe en bestaande hydrosites voor energieopwekking

1. Voorstudie  van nieuwe en/of bestaande hydrosites voor energieopwekking.
2. Ontwerp van nieuwbouwprojecten.
3. Renovatie van bestaande molensites met de optie voor energieopwekking.
1. Voorstudie  van nieuwe en/of bestaande hydrosites voor energieopwekking.
  • Om energie te halen uit water, zijn 2 belangrijke randvoorwaarden nodig. Ten eerste moet er een bepaald debiet,  een (continue)  aanvoer van water ter beschikking zijn. En ten tweede moet deze aanvoer op één bepaalde plaats een “laagte” verschil overbruggen, het moet maw op één bepaalde plaats naar beneden “vallen”.  Door op deze plaats het gewicht van het vallende water te benutten om een as aan te drijven en deze vervolgens aan een generator te koppelen, kan er milieuvriendelijke elektriciteit opgewekt worden. Hoe meer water en hoe hoger het valt, des te meer energie er kan opgewekt worden

  • Stromend water in een beek of gracht is dus niet voldoende om energie op te wekken.  Enkel door het water op te stuwen, of maw tegen te houden, kan de kracht (lees gewicht) van het water benut worden om er energie mee op te wekken. Het is echter niet toegestaan om op willekeurige plaatsen in beken en waterlopen een stuw te plaatsen. Bestaat er reeds een stuwmogelijkheid, ook al is ze vervallen en/of niet meer in gebruik, is er mits de nodige vergunningen, een mogelijkheid om de stuwinrichting terug te benutten. In het geval van oude watermolens, bestaat er immers zoiets als “het waterrecht”. Een wet die dateert van de tijd van Napoleon, maar die nog steeds zijn toepassing vindt in de moderne wetgeving en bepaalt dat op molensites gestuwd mag worden tot een bepaald “pegelpeil”. Het pegelpeil is het maximale niveau van het water bovenstrooms van de molen. De molenaar mag bepalen wat hij doet met het water, benutten of laten vloeien. Hij is op zijn site bij wijze van spreken “eigenaar” van het water, ook na het jaren “laten vloeien” kan hij zelf beslissen om het terug te benutten.

  • Om te weten hoeveel energie er kan opgewekt worden, vermenigvuldig je het debiet [m³/sec] met de valhoogte [m] en nogmaals met 10 (of correcter 9,81 [m/s²]). Het getal dat je krijgt is de hoeveelheid energie dat je kan opwekken in KiloWatts [KW]. 1KW = 1000 Watt = 10 lampen van 100W die continue kunnen branden. Meer info om het debiet te bepalen, de hoeveelheid energie te berekenen en dergelijke vind je terug bij ode-vlaanderen, (zie ook Link-pagina )of vul het contactformulier in en we helpen je graag verder.

  • De voorstudie van een site laat een eerste evaluatie toe van de mogelijkheden voor energieopwekking. In functie van de locatie, de waterloop, opmeting en eventueel een bezoek ter plaatse worden de mogelijkheden snel duidelijk.

  • Aan de hand van een haalbaarheidsstudie wordt vervolgens een diepgaandere studie gedaan waarbij enerzijds de energieopbrengst van een site wordt gekoppeld aan het voorontwerp met bijhorende kostenplaatje voor de realisatie en/of renovatie. Hiermee wordt snel en eenvoudig een eerste raming en mogelijke rendabiliteit bepaald.  Zonder hoge investeringen kan hierdoor snel een Go / No Go worden bepaald voor een verder grondigere studie of ontwerp.


  Terug naar boven


2. Ontwerp van nieuwbouwprojecten
  • Waterkrachtcentrales, pompstations, stuwen en volledige waterhuishoudingprojecten worden als geheel of als deel van een groter project bekeken. Startend van een mechanisch ontwerp van de installatie en inplanting, via de nodige bedieningsmogelijkheden en eventuele automatisatie en bijhorende opvolging, wordt een compleet samenhangend ontwerp verkregen dat voldoet aan de randvoorwaarden en initiële verwachtingen. Hierbij gaat het er niet zozeer om of het een groot of klein project is, maar wel om de nodige vernuftigheid aan de dag te leggen om tot het beste en meest kwaliteitsvolle resultaat te komen.

  • Van opmeting, inplanting tot volledig ontwerp van nieuwbouwprojecten.  Opmaak van een lastenboek, meetstaat en bijhorende budgettering zorgen voor een “sleutel op de deur” aanpak van bouwvergunning tot realisatie. Zie ook onder 'technische uitwerking en studies'.


Terug naar boven


3. Renovatie van bestaande molensites  met de optie voor energie opwekking
  • In Vlaanderen alleen al staan meer dan 300 watermolens. Een aantal hiervan zijn gerenoveerd, vele zijn in verval, maar slechts een klein deel wordt benut voor energieopwekking. Jammer, want om van een gerenoveerde site een energiesite te maken, zijn de investeringen zeer toegankelijk en doorgaans snel terugverdiend. ( 2 tot 4 jaar). De installatie voor energieopwekking is steeds op maat en hierbij wordt zo weinig mogelijk geraakt aan het authentieke karakter van de vaak historische site. Maar het belangrijkste bij oude molensites is niet de installatie van het nieuwe energiedeel, maar wel de kennis van de mogelijkheden en beperkingen van de oude (al dan niet gerenoveerde) moleninstallatie. Het verenigen van het oude met het nieuwe, vergt kennis en goed vakmanschap.

  • Voor energieopwekking, komt echter vaak renovatie. De kunst om oude techniek te renoveren bestaat erin het te verzoenen met nieuwe hedendaagse techniek, zonder uiteraard te raken aan het authentieke karakter van de molen. In de praktijk wil dit bijvoorbeeld zeggen dat bij de houtrenovatie in de molen, de eeuwenoude kennis mbt de juiste houtsoort voor de juiste toepassing nog steeds wordt gevolgd. Maar dat het vervaardigen van de onderdelen, wel vaak machinaal gebeurd. Zo ook bij metaalrenovaties zullen de eventueel bestaande gietijzeren delen worden behouden, maar zullen draaiende en belaste delen (lager, koppeling, …) vernieuwd worden met hedendaagse technieken. Na renovatie bewaart de molen (of andere site) haar authentiek karakter, maar heeft ze wel een nieuw hart.  Een heel nieuw leven en klaar voor misschien een mogelijk nieuwe toepassing, zoals bv energieopwekking. Voor (geklasseerde) watermolens zijn subsidies tot 80% van de renovatiekosten mogelijk. Om subsidies te ontvangen komt er heel wat bij kijken, maar ook hier kan ondersteuning voor geboden worden. (Zie ook: Overleg en aanvragen bij overheidsinstanties.)

                                                 Terug naar boven


OVER AQWATT / ONTWERP EN CALCULATIE!
© 2008 All rights reserved - Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten ontleend worden.Tous droits réservés