AQWatt
gd@aqwatt.com - Tel. 0032(0)476.48.08.40 - 3511 Hasselt-Belgium
OVER AQWATT / PROJECTLEIDING EN WERFOPVOLGING!
Projectleiding en werfopvolging.

Bij de realisatie of renovatie van een hydrosite, volgt na het voortraject - van ontwerp tot goedkeuring - de eigenlijke uitvoering.

  • Een technische opvolging tijdens de uitvoering van de werken is onontbeerlijk, het is immers bij de uitvoering dat alles samenkomt. Hierbij kunnen steeds onvoorziene omstandigheden optreden, maar door een open communicatie, goede planning / organisatie en (dagelijkse) werfopvolging worden mogelijke problemen snel opgemerkt en aangepakt. Naast de opvolging is het samenwerken met solide partners met hun specifieke vakkennis een “must”voor het goed slagen van een project.

  • De projectleiding voor uitvoering kan zowel gebeuren voor projecten die vanuit een AQWatt voortraject komen, als andere waterbouwkundige projecten vanuit eender welk studie- / ingenieursbureau. Bij dit laatste blijft de aanpak van de projectleiding dezelfde - zodat de realisatie overeenstemt met het goedgekeurde / verwachte - maar waarbij de technische uitwerking van het studiebureau gevolgd wordt.

  • Bij renovatie-, ombouw-, uitbreiding- of automatisatieprojecten  vormen projectleiding en werfopvolging soms maar een klein deeltje van een groter project. Zo kan de renovatie van een turbineinstallatie voor energieopwekking, passen binnen een grotere renovatie van een voormalige maalderij naar huisvesting. Of kan bij een molen de energieopwekking met het waterwiel passen binnen het (opnieuw) maalvaardig maken. Technische opvolging kan perfect passen binnen een groter project en dus slechts een klein radertje vormen van een complex geheel.


Terug naar boven


© 2008 All rights reserved - Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Tous droits réservés