AQWatt
gd@aqwatt.com - Tel. 0032(0)476.48.08.40 - 3511 Hasselt-Belgium
OVER AQWATT / PROJECTONDERSTEUNING!
Technische projectondersteuning voor hydrosites.

Onder hydrosite worden zowel bestaande als nieuwe sites verstaan mbt waterbouw, dit kunnen zowel pompstations, waterkrachtcentrales, molens, stuwen, kleine sluizen, enz. zijn.

1. Technische projectuitwerking en studies.
2. Overleg en aanvragen bij overheidsinstanties.
3. Ondersteuning bij dossieropbouw en vergunningen.
4. Technische ondersteuning.
1. Technische projectuitwerking en studies.
 • Na de goedkeuring van de voorstudie, is van het project vaak de eerste algemene (financiële) situatie gekend, echter een diepgaandere en uitgebreide studie zal absoluut noodzakelijk zijn, alvorens tot enige uitvoering te kunnen komen.  Deze aanpak is uiteraard vooral van toepassing op grotere projecten. Bij kleinere projecten zoals herstellingen, optimalisaties, vernieuwingen, enz. van (deel) installaties, wordt voor een (kortere) praktische aanpak gekozen. Hierbij gaat het vooral om snel aan de hand van een technische doordachte oplossing met bijhorend financieel plaatje, een correcte beslissing te kunnen nemen.

 • Zowel bij grote als kleine projecten wordt steeds naar een optimaal en samenhangend technisch geheel gestreefd. Hierbij wordt bij de uitwerking steeds rekening gehouden met de mogelijke uitvoeringsvormen, bouw en montage op de site, sturing en opvolging als ook onderhoud en herstellingen. Maar ook bij de keuze van materialen wordt naar de prijs/ kwaliteitsverhouding, standaardisatie en betrouwbare leveranciers gekeken.

 • Bij de technische uitwerking wordt zowel de volledige elektromechanische en hydraulische studie in eigen beheer gedaan, eventueel mits ondersteuning van overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld het Hydrologisch Informatie Centrum (HIC) voor specifieke (grootschalige) debietanalyses. Voor het mogelijk  bouwkundige deel van een project wordt echter enkel het basisontwerp gemaakt, funderingsplannen, sterkteberekeningen en andere civiele constructies worden steeds uitgegeven aan een erkend studiebureau.

 • Het opmaken van een (onafhankelijke) studie die u nodig heeft binnen uw hydrosite waarbij zowel elektromechanische, hydraulische en/of energetische toepassingen onderzocht moeten worden, behoren tot de mogelijkheden.


Terug naar boven


2. Overleg en aanvragen bij overheidsinstanties.
 • Vaak is bij zowel een renovatie, uitbreiding als nieuwbouwproject, al dan niet mbt energieopwekking, de overheid een vaste partij.  De nodige aanvragen en (bouw)vergunningen moeten bekomen worden alvorens te starten. Maar ook subsidieaanvragen voor bijvoorbeeld molenrenovaties of energieopwekking zijn vaak mooi meegenomen of zelfs noodzakelijk om het project te kunnen starten. Eens het pad bewandeld tussen wat moet, mag en nuttig is, valt het allemaal mee, maar er blijft vaak een belangrijke tijdsspanne overheen gaan.

 • Het opwekken van “groene”  energie is één zaak, maar ook hier zijn regels te volgen en vergunningen aan te vragen. Enerzijds de VREG, die als regulerende instantie opereert binnen de energiemarkt als anderzijds de energieleveranciers zijn hierbij partners waarmee het nodige dient afgestemd te worden. De opgewekte energie wordt terug op het net gezet - bij installaties tot 10 kW draait de meter zelfs terug – en hiervoor worden groenestroomcertificaten afgeleverd.  De certificaten worden rechtstreeks aan de eigenaar uitbetaald, waarbij de waarde afhangt van de hoeveelheid energie, maar ook van de prijs die afgesproken is met de energieafnemer. De energieafnemer is dezelfde als de energieleveranciers voor woningen en bedrijven (bv Luminus, electrabel, Nuon,…) maar hierbij zijn de rollen omgekeerd, de eigenaar produceert en de “standaard” leverancier neemt af. 


Terug naar boven


3. Ondersteuning bij dossieropbouw en vergunningen.
 • Voor grotere projecten gaat dit van uitvoeringsplannen, lastenboeken en meetstaat tot het opmaken van het bouw (renovatie) dossier voor de aanvraag van een bouwvergunning.

 • Aanvragen en regelen van de mogelijke subsidies mbt het bouw - of renovatieproject

 • Aanvragen en onderhandelen van “groenestroom”certificaten voor de teruglevering van elektriciteit.


Terug naar boven


4. Technische ondersteuning.
 • Optimalisatie van bestaande hydrosites, zowel op vlak van hydraulica, mechanica als sturing en opvolging. Vele hydrosites staan afgelegen, zijn verouderd of in het beste geval zijn ze nog operationeel, maar kijkt niemand er echt naar om.  Door een optimalisatie door te voeren wordt de site vaak terug interessant en blijft deze in het geval van een energiesite, rendabel op langere termijn. Uiteraard moet de optimalisatie steeds in verhouding staan tot de site zelf, met andere woorden, de kosten-baten moeten verantwoord zijn.

 • Automatisatie vormt vaak de basis voor optimalisatie, waarbij bijvoorbeeld de vroegere manuele bedieningen worden aangepast naar een geautomatiseerde (totaal)bediening van de hydrosite, zodat deze autonoom functioneert en tevens mogelijk opvolgbaar is van op afstand via PC en internet. Aqwatt voorziet het nodige van concept tot volledige plaatsing van elektromechanische bedieningen, automatisatie en opvolgingsmogelijkheden voor de eigenaar van een hydrosite.

 • Technische expertise en audits voor de aankoop / verkoop, overname van een hydrosite voor energieopwekking of nog de renovatie, optimalisatie van waterkrachtcentrale, pompstations en dergelijke.

 • Bij hydrosites zijn de vissen, letterlijk, nooit veraf. Volgens een wet van de Europese Commissie, moeten alle vissen vrij kunnen migreren over de landsgrenzen heen. Hierbij zijn niet de landsgrenzen een probleem, maar wel de talrijke sluizen, stuwen, pomp- en waterkrachtcentrales. Ze vormen als gevolg van een plots niveau verschil van het water, vaak een onneembare barrière, naar bijvoorbeeld hoger gelegen kweekbekkens. Er zijn talrijke oplossingen voor deze vismigratie, de ene al doeltreffender dan de andere. Maar feit blijft dat de oplossingen nog in hun kinderschoenen staan en bijgevolg vaak voor (eigen) interpretatie vatbaar zijn.


Terug naar boven

© 2008 All rights reserved - Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Tous droits réservés